Zhongshan  Henglan town  Huanzhao Lighting Factory